Tiến độ dự án Sunshine Garden Tháng 10/2016

Hiện tại tiến độ dự án đang rất tốt 

1. Tòa H1: Đã đổ xong dầm sàn tầng 13, đang thi công cột vách tầng 13.

2. Tòa H2: Đã đổ xong cột vách tầng 5, đang thi công dầm sàn tầng 6.

3. Tòa H3: Đã đổ xong cột vách tầng 7, đang thi công dầm sàn tầng 7 

Một số hình ảnh thực tế thi công

 

 

 

 

 

 

TƯ VẤN DỰ ÁN

Tư vấn 1: 0973.81.4886

Tư vấn 2: 090.171.8388

 

MỞ BÁN SAO ÁNH DƯƠNG STAR AD1